١ لیمو در روز= لاغر بودن

روزی یک لیوان شیر= استخوان های همیشه سالم...