10 فایده موز

1) نگه داشتن انرژی دریافتی

2) شما رو در حالت منظم و نرمال حفظ میکند

3)سبب کاهش فشار خون و ییماری های قلبی عروقی میگردد

4)رادیکال های آزاد را از بدن پاک میکند

5)درد های عضلانی در زمان قاعدگی را کاهش میدهد

6)دارای آنتی اکسیدان، ویتامین ها و مواد معدنی مفید است

7) در سلامت رشد استخوان نقش دارد

8)قوی شدن مغز

9)کمک به جلوگیری از زخم

10)کاهش افسردگی