کلم به علت دارا بودن کلسیم ، پتاسیم، اسیدفولیک، انتی اکسیدان ،لوتیین و کاروتینویید و همچنین به علت  چربی و کالری کم برای چشم ها، پوست، کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی، کاهش وزن، پایین آوردن کلسترول و استخوان ها مفید است.