🍏🍎

ما باید فرزندانمان رو به خوردن غذاهای طبیعی، تغذیه ای و سالم تشویق کنیم. 

کاهش مصرف فست فود.

کاهش مصرف تنقلات.

و آنها نیاز دارند که برای نمونه، تغذیه سالم ما رو ببینند.

(فرزندانمان از ما الگو میگیرند، در انتخاب غذای خود دقت کنیم🌸)

#nutrition #nutritionist #health #healthy #sleep #asleep #lifestyle #kids #kid #fastfood