💡یکی از مشکلات مغزها این است که نمی شود آنها را کم مصرف کرد! از عوارض مصرف زیادی مغزها می توان به چاقی؛ دل درد؛ دل پیچه و اختلال در خواب و اسهال اشاره کرد.

🔺متعادل مصرف کنیم!