🍌موز

⏰بهترین زمان مصرف: ظهر

⚜موز به علت فیبر بالایی ک دارد باعث عملکرد بهتر دستگاه گوارش میشود. به علاوه، موز نقش ضد أسیدی (ضد ترشی معده) طبیعی را ایفا میکند و سبب تسکین سوزش معده میشود.

⏰بدترین زمانی مصرف: شب

⚜ مصرف موز در شب سبب سردی و تولید موکوز میشود. خوردن ان با معده خالی سبب شکم درد میشود تا زمانی که منابع حاوی منیزیوم مصرف شود. (موز حاوی پتاسیم بالایی است)