ریواس🌱

نام علمی : Rhubarb

گیاهی از تیره ی ترشک ها (هفت بندها) که حدود 20 گونه از آن شناخته شده و همه متعلق به نواحی معتدله، خصوصا آسیای مرکزی و غربی هستند. گیاهی است پایا و دارای ساقه ی خزنده ی زیر زمینی و گل های نر و ماده که در انتهای ساقه مجتمع شوند از ساقه ی خزنده ی آن که به نام ریشه ی ریوند موسوم است و همچنین برگ های آن استفاده ی طبی دارد. گونه ی خوراکی این گیاه به نام "ریواس" موسوم است.

ریواس داری ویتامین A و B و مقدار زیادی ویتامین C و اسید اگزالیک، اسید گالیک، اسید سینامیک، کلسیم، ماده ی قابل تبلوری به نام رئین، مواد چرب، کمی اسانس، قند، نشاسته زیاد و ماده ای تلخ به نام بتاگلوکوگالین می باشد.